Test Case

Omdat mensen anders spreken dan dat ze typen, is het voor voice-aanbieders als Google en Amazon van groot belang om de daadwerkelijke intentie van haar gebruikers steeds beter te leren begrijpen. Omdat zowel Google als Amazon over een enorme hoeveelheid data van haar gebruikers beschikken, zijn ze in de perfecte positie om deze rol op zich te nemen. Daardoor zal naar verwachting ook de accuraatheid van deze apparaten sterk verbeteren in de komende jaren. Dit zal de basis vormen voor de exponentiële groei van voice. Waar gebruikers zijn, liggen kansen voor adverteerders. Dat geldt dus ook voor voice. Voice biedt bergen mogelijkheden voor adverteerders, omdat Google en Amazon met hun voice assistants overduidelijk het plan hebben om de mobiele assistent te bouwen die je met alles kan helpen.
Het is in feite een beginpunt van de consument en raakt ook de kern van het businessmodel van Google. Google kan niet meer verdienen aan de klik zelf als de gebruiker niet langer klikt, dus het zal naar alle waarschijnlijkheid meer gaan verdienen aan de transactie zelf. De businessmodellen van Google en Amazon schuiven zo steeds meer naar elkaar toe, omdat Amazon al langer een aanzienlijk deel van haar inkomsten verdient op basis van de daadwerkelijke transactie via het platform. We hebben in essentie 4 verschillende businessmodellen. Het oudste – en vaak minst flexibele – model is het model van hotels en autofabrikanten. Een ander is het adviesmodel, waar consultancybedrijven bijvoorbeeld onder vallen. Daarnaast heb je asset light-modellen.

Aanbevolen blog